Info

 PULSOR SA este situată pe drumul judeţean DJ 703 C, la 50 Km distanţă de Piteşti (E 742) şi 25 Km de oraşul Slatina (reşedinţa judeţului Olt). Accesul către intreprindere este rutier. Distanţa până la prima staţie CFR este de 18 Km (Staţia Potcoava).
Societatea Comercială  PULSOR SA s-a înfiinţat în anul 1979, prin transferul fabricaţiei de pompe auto de la Înteprinderea de Autoturisme Piteşti(DACIA), purtând iniţial denumirea deÎnteprinderea de Piese şi Subansamble Auto Scorniceşti.
În anul 1991 societatea si-a schimbat numele in “PULSOR SA”, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J28/72/1991,avand codul unic de inregistrare (CUI) RO 1540904.
PULSOR SA are, in prezent, un capital social de 1.886.393 lei, integral privat romanesc. Structura actionariatului, se prezinta astfel:
              Persoane juridice-SC AUTOCORA SRL ALEXANDRIA –41,8806 %
              Persoane fizice – 499 din care:

Dragomir Ion – 7,7878 %,

Nedelea Marta – 4,1106 %,

Ferencz Iosif – 3,2158 %

 S.C.PULSOR SA Scornicesti, are un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001, conform Certificat nr.083/07.10.2008 emis de RAR-OCS

 PULSOR este marca inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM)